Algemene informatie seizoen 2018/2019

Nieuwe leden Kom gewoon eens kijken op een van onze clubavonden! Wil je direct een schaakpartij meespelen, neem dan eerst contact op met de wedstrijdleider Ed Wagemans.Op dit moment telt onze vereniging ongeveer 35 leden.
Locatie Het Denksportcentrum - Robijnstraat 4 - Leiden
Clubavond Elke donderdag van 19.45 tot 24.00 uur
Competitie Intern - elk jaar ongeveer 32 ronden volgens het keizersysteem
  Extern - 3 teams, waarvan het eerste in de KNSB speelt
Evenementen Per jaar verschillende snelschaak- en rapidschaakavonden, zie de agenda.

Contributie € 125,- Senioren
  € 90,- Junioren
  € 70,- Dubbelleden (extern spelend voor een andere LSB-club)
Betalen De contributie dient te worden voldaan op de volgende rekening:
  Postbank: NL04 INGB 0002 3531 68 t.n.v. SC Oegstgeest '80

Bestuur Voorzitter: E. Noordijk 071 - 5171036
  Secretaris: J. Boots 071 - 5170337
  Penningmeester: G. v.d. Wulp 06 - 41778397
  Wedstrijdleider: E. Wagemans 071 - 5176213
  Materiaal: E. Leeuwenburgh  

Homepage Webmaster E. Wagemans